March 03, 2008

two from the good old 80s

Those who experienced martial law and read my blog will recognize these two songs; they may even have sung them and had lives changed because of them. They are not, by any means, the best anthems of protest (there are many) but they were, for a time, the songs of a generation who lived under the heavy onus of a dictatorship.

Many lives were changed because of the words of these two songs; I know mine was.

Sangandaan
(pete lacaba/ding achacoso)
hango sa "Sister Stella L." (1984)

walang komplikasyon sa buhay mo noon
kalooban mo'y panatag,
kalangitan ay maliwanag
ang daan ay tuwid at patag
sa buhay mo noon.

ngunit bawat pusong naglalakbay
dumarating sa sangandaan
ngayong narito ka,
kailangang magpasya
aling landas ang susundin ng puso?
saan ka liligaya?
saan mabibigo?
saan ka tutungo?

kay daling sumunod sa hangin at agos
aasa ka na ang dalangin
gagabay sa 'yong damdamin
ngunit saan ka dadalhin
ng hangin at agos?

alam mong bawat pusong nagmamahal
dumarating sa sangandaan
ngayong narito ka,
kailangang magpasya
aling landas ang susundin ng puso?
saan ka liligaya?
saan mabibigo?
saan ka tutungo?

Awit ng petiburgis
(rene agbayani)

Buhay na nagisnan puno ng ginhawa
Buhay na kumupkop,
hindi yata makakayang iwan
Buhay na kay hirap,
bagay na di ganap
Bukas o nakaraan, saan nga ba ang patutunguhan?

Koro:
May panahong magdudat’t magtanong
Ngayon ay panahon ng pagharap at pagsulong
Pagtatanong ay ‘wag lubayan
Tunggalian ay walang katapusan

Aking mga mata malinaw ang nakita
Luha ng kapatid dusa na di mapapatid
Diwa ay natalos, humayo at kumilos
Tawag ng pangangailangan ay di matatalikuran

At ang bisig ko’y handa na ngayon
At makakayang iwan ang noon

In these days of Jun Lozada and JDV3, there is a need for conscientization and politicization. In these times when people's choices are governed by "I'd rather not ask for resignation because I don't want Noli", there is a need to encourage people to take a long, hard look at the choices that face all of us.

Standing at our crossroads, each must make a choice and stand by it.

For my generation, our crossroads was highlighted by the heady days of the post-Aquino assassination and EDSA 1. These were two of the anthems of those days.

Perhaps the EDSA dos babies need to hear these words from these anthems--that we may make a choice and stand by it.

No comments: