August 10, 2008

para kay skaterboy

maraming salamat at pinaunlakan mo ako. maraming salamat sa mga binigay mong "tips" kung ano ang daan para masakatuparan ang ating parehong minimithi--na kayo'y magsama sama uli para sa peyups. hayaan mo't pinagsisikapan kong mapaabot ang mensahe sa tatlo--sana naman ay pumayag sila.


No comments: