February 28, 2006

Tulang astig

This is a poem written by Marlon;  astig!  

Go to:  http://matangkuwago.blogspot.com/2006/02/proklamasyon-1017.html


PROKLAMASYON 1017
Marlon Hacla
Walang magrereklamo,Walang magsasabing siya'y nagugutom,Walang magdadasal ng tipun-tiponO sisigaw nang sabay-sabayO gagawa ng anumang bagayNa makasisira sa reputasyonNg gobyernong kumalinga
Sa inyo nang tapatAt buong puso.
Ang katanggap-tanggapLamang na mga salita
Ay sabihing ika'y mamamayanNg isang matatag na republikaSa ilalimNg isang matatag na pangulo.
Ang susuway ay dadakpin,Aagawan ng ari-arian,Aalisan ng kalayaan,Tatatakan sa ulo ng marka ng teroristaAt ipauubaya
Sa kamay ng militar.

4 comments:

National Affairs Committee said...

Silent Protest by UP Law Students in front of Malcolm Hall at 6pm tom.

Ted said...

Shatter the silence! Just protest, don't be silent!

claritaroja said...

that's what i told them...

alphalpha said...

sir, there is another collection of 1017 poems entitled "Emergencia Poemas" at this blogsite: http://emergenciapoemas.blogspot.com
mabuhay po kayo!